Equip Residència Vall del Terri

 

Metge

Atén i vetlla per la promoció, la prevenció i la cura de la salut de cada usuari realitzant un seguiment mèdic personalitzat i assisteix en qualsevol problema sanitari que pugui sorgir.

 

 

Infermera

Realitza el pla de cures, assisteix les urgències, realitza anàlisis clíniques, supervisa la medicació, així com l’evolució de l’usuari amb l’objectiu d’atendre les seves necessitats de salut, promoure la pròpia autonomia i aconseguir el benestar de cada persona.

 

 

Psicòloga

Atén i acompanya en la salut mental i emocional dels usuaris. Realitza l’avaluació i el seguiment cognitiu i participa en el tractament, diagnòstic i l’evolució per la cura dels resident, juntament amb l’equip mèdic del centre.

 

 

Fisioterapeuta

Garanteix el manteniment i la rehabilitació física dels residents amb sessions individuals i amb activitats a nivell grupal per tal de mantenir la màxima d’autonomia i millorar la qualitat de vida.

 

 

Terapeuta ocupacional

Participa en l’avaluació i el seguiment de les capacitats dels residents per tal de promoure l’autonomia dels usuaris i que puguin ser el màxim independents possible en les activitats de la seva vida diària.

 

 

Animador sociocultural

Dinamitza i organitza diferents tipus d’activitats i tallers, adaptats a les capacitats individuals, amb l’objectiu de gaudir i divertir-se, així com d’estimular cognitiva i funcionalment els residents.

 

 

Treballadora social

Ofereix informació i orientació personalitzada als residents i les seves famílies, i realitza els tràmits necessaris amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Gerocultors i gerocultores

Acompanyen, assisteixen i ajuden en les activitats de la vida diària de les persones residents, oferint una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats de cada persona. També, participen en el suport pel benestar emocional, així com en les activitats d’oci i entreteniment.

 

 

Coordinadors

Organitzen i supervisen les diferents àrees i tasques a realitzar de tot l’equip d’atenció directa i indirecta. També, promouen la comunicació entre els residents, familiars i treballadors del centre.

 

 

Direcció

 

Dirigeix, planifica i supervisa tots els serveis, activitats i personal de la residència.

Coordina i controla el funcionament del centre amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat les 24 hores del dia i durant tots els dies de l’any.